Nr 45. “Huvud, axlar, knä och tå” – Om barn, kultur och kropp

“Huvud, axlar, knä och tå” var rubriken på Centrum för barnkulturforsknings symposium om barn, kultur och kropp.

Skriften innehåller 13 artiklar av akademiker och konstnärer som spänner från sociokulturella perspektiv på barns rörelse till problematiseringar av normalitet i relation till barns utveckling samt etiska möten i barns fysiska lekar. Värderingar och normer kring genus diskuteras i relation till såväl barns kroppsuppfattning som förskolebarns förhandlingar om flickiga och pojkiga lekar. Några bidrag belyser hur barns kroppar formges och beskrivs i barn- och ungdomslitteraturen. Inte minst dansen får utrymme: dans som konstnärligt uttryck, barndansens historia, dans i skolan och danspedagogik.

Comments are closed.