Nr 41. Utsikter och insikter – barns kulturella liv

Studenter vid Centrum för barnkulturforskning (CBK), Stockholms universitet, har sedan hösten 2003 kunnat läsa barnkultur på magisternivå. Barnkulturmagistrarna har skrivit uppsatser om skilda ämnen som exempelvis barns läsning, barnpublikens upplevelser på teatern och barns livsberättelser i förskolan. När Högskoleverket, i samband med utvärderingen av universitet och högskolor, granskade CBK år 2006 var omdömet mycket positivt, men man hade också ett förslag: ’’Många uppsatser handlar om ämnen som är av stort intresse för olika verksamhetsområden ute i samhället. Detta är en styrka som CBK borde använda…’’ (Högskoleverkets rapportserie 2007:12R, s. 36). Vi tyckte det var en bra idé. Ur CBK:s uppsatsbank har vi därför valt fem magisteruppsatser som författarna fått bearbeta till en mer hanterlig artikelform. Med dessa artiklar hoppas vi förmedla både utsikter från och insikter i barns kulturella liv.

Comments are closed.