Nr 38. Barnkultur i skilda världar

Vad är ett spädbarn? Är den västerländska normen för spädbarns utveckling universellt giltig eller kulturellt specifik? Och hur formas barns bilder i dialog med såväl lokal som global kultur? Hur styr vuxenvärldens attityder konstprojekt för barn i olika länder? Vilken funktion kan dansen ha i flyktingförläggningar? Hur varierar normer kring klass, etnicitet och sexualitet mellan tjejer i en och samma skola? Dessa frågor problematiseras i denna antologi, som också diskuterar de skilda världar för kinesiska barn som elitens barn och fängslade föräldrars barn lever i, vilka TV-nyheter man kan rapportera för barn och om de barn vi aldrig får glömma – de konstnärligt skapande barnen i Theresienstadt.

Comments are closed.