Nr 37. Barns rätt till kultur

1989 antog FN Konventionen om barns rättig­heter, ratificerad av Sverige 1990. Med utgångspunkt från konventionen diskuterar och analyserar forskare och praktiker i denna skrift hur konventionen kan tolkas ur olika perspektiv och hur den kan omsättas i praktiken i det vardagliga arbetet. Såväl konventionens innebörd som begreppet kultur blir härigenom belyst på ett mångfacetterat sätt.

Comments are closed.