Nr 35. Barns fritid – Fri tid?

Titeln med sitt frågetecken är medvetet vald för att antyda problematiken i denna skrift. Är barns fritid verkligen fri tid? Eller håller vuxenvärlden, i sin ambition att göra fritiden så innehållsrik som möjligt, att beröva barnen deras fria tid? Borta är många av de mellanrum och mellantider som fanns kring sekelskiftets bakgårdar och som möjliggjorde lek bortom de vuxnas kontroll. Barns miljö idag är alltmer kringskuren på grund samhällets förändring. Detta påverkar hur barns tid används, antingen det är på dagis eller fritids, på landsbygden eller i staden. Vikten av att ta vara på sin tid hör inte enbart dagens samhälle till, kring sekelskiftet var detta viktiga inslag i sommarlovskoloniernas ideologiska program liksom i de tidiga förskolornas och kindergartens målsättning. Forskare och yrkesverksamma på fältet vinklar och diskuterar dessa frågor ur olika perspektiv.

Comments are closed.