Nr 44. Kulturarvingarna, typ! Vad ska barnen ärva och varför?

Begreppet kulturarv är problematiskt både för forskare och för samhället. Vad är ett svenskt kulturarv i ett mångkulturellt samhälle? Kulturarvspolitik kan vara både en inneslutande och uteslutande kraft. Den kan vara en kulturellt homogeniserande kraft men kan också motverka en mångfaldsidé. Vilket kulturarv ska vi förmedla? Vilka redskap ger vi våra barn så att de kan förhålla sig till kulturarvet? Hur ser våra myndigheters förmedling av kulturarv ut? Detta är exempel på en del av de frågor som får sina svar i denna gedigna antologi.

Comments are closed.