Nr 43. Barnets familjer ur barnkulturella perspektiv

Barn idag lever upp i familjekonstellationer som kan se mycket olika ut – skilsmässofamiljer, familjer med bara en förälder, homofamiljer och mångkulturella familjer för att nämna några. Många av oss lever med uppfattningen att en familj ska bestå av mamma, pappa, barn och att så har det alltid varit. Men forskningen visar att i ett historiskt perspektiv har familjelivet sett mycket splittrat ut och överensstämmer föga med vår eventuella idealbild. Den mångfald personer som omger och präglar barns vardag i det västerländska samhället är således inget nytt för barn. Denna skrift ger perspektiv på hur olika familje- och institutionsmönster formar och påverkar barns, ungas och vuxnas liv idag.

Comments are closed.